Агрономія (201)

201 - Агрономія

virob agro

  Кваліфікація: агротехнік

Термін навчання:
на базі 9 класів: 4  роки
на базі 11 класів: 3 роки

      
       Форма навчання
: –денна, заочна

      
       Кваліфікаційна характеристика:

Фахівець здійснює організаційно-технологічне керівництво в рослинництві (бригада, сільськогосподарська дільниця, ферма, цех); проводить роботу з впровадження і освоєння науково обґрунтованої системи  землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва і поліпшення якості продукції;

бере участь у розробці заходів щодо підвищення врожайності сільськогосподарських угідь, родючості грунтів, раціонального використання робочої сили, техніки, правильного застосування органічних і мінеральних добрив, засобів захисту сільськогосподарських культур, біостимуляторів росту, впровадження інтенсивної технології та кращого досвіду вирощування і збирання сільськогосподарських культур;

визначає потребу та організовує забезпечення виробництва рослинної продукції засобами виробництва, аналізує та оцінює врожайність сільськогосподарських культур, забезпеченість рослин елементами живлення, технології виробництва рослинницької продукції;

забезпечує проведення робіт із обробітку ґрунту, бере участь у розробці технологічних карт, системи удобрення, інтегрованої системи захисту, агротехнічних заходів по догляду, збиранню врожаю сільськогосподарських культур;

забезпечує підготовку рослинної продукції до зберігання, реалізації; здійснює контроль за процесами виробництва, посівними і сортовими якостями насіння, станом посівів і насаджень, ведення документації;

забезпечує належне комплектування агрегатів та технологічну наладку сільськогосподарських машин;

контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та захисту навколишнього середовища.

Первинні посади, що може обіймати фахівець:

Агротехнік є спеціалістом середньої ланки, має право займати первинні посади в галузях садівництва, овочівництва і рослинництва різних форм власності, працювати на переробних підприємствах, займатись фермерством, зокрема:

- технік-технолог з виробництва та переробки продукції рослиннитва;

- технолог із контролю якості продукції;

- технолог з переробки продукції рослинництва;

- заготівельник рослинницької продукції;

- обліковець;

- майстер по вирощуванню саджанців плодових і ягідних культур;

- майстер по вирощуванню та підготовці насіннєвого матеріалу;

- завідуючий агрохімічною лабораторією тощо.

Продовження навчання:

ВНЗ III-IV рівня акредитації за напрямом «Агрономія», зокрема Одеський державний аграрний університет, Уманський національний університет садівництва, Миколаївський державний аграрний університет.