Будівництво та цивільна інженерія (192)

192 - Будівництво та цивільна інженерія

budiv

Кваліфікація: технік-будівельник

 

Термін навчання:
на базі 9 класів: 4 роки
на базі 11 класів: 3 роки

 

Форма навчання: – денна, заочна

       Кваліфікаційна характеристика:

молодший фахівець повинен бути підготовлений до активної творчої, професійної і соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку, вмінню самостійно здобувати нові знання, контролювати і коректувати зроблене. молодший фахівець повинен вільно володіти державною мовою, професійно використовувати одну з іноземних мов.

повинен уміти оцінювати історичні і сучасні процеси, проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку, повинен мати високі моральні якості, звички організаторської та управлінської діяльності, вміти ухвалювати професійні рішення з урахуванням соціальних наслідків.

Повинен уміти:

1. забезпечувати виробництво будівельно-монтажних робіт відповідно до проекту виробництва робіт, робочих креслень, вимог нормативних документів і термінів здачі об'єкту.

2. організовувати роботу майстра з приймання і складування матеріалів, конструкцій, раціонального використання будівельних машин, транспортних засобів, розстановки і видачі завдань бригадам і ланкам.

3. контролювати послідовність роботи, усуваючи порушення технології і забезпечуючи якість будівельно-монтажних робіт.

4. контролювати дотримання вимог з охорони праці, протипожежної безпеки, захисту довкілля .

5. користуватися покажчиком державних стандартів, БНіПами та іншою нормативною документацією.

повинен знати:

1. технологію та організацію будівельного виробництва, проектно-кошторисну документацію на об'єкти, що будуються, будівельні норми і правила на виробництво і приймання будівельно-монтажних робіт.

2. конструктивні рішення будівель і споруд, основи розрахунку будівельних конструкцій.

3. трудове законодавство, правила і норми з охорони праці, шляхи захисту довкілля.

4. економіку, організацію праці, планування роботи на ділянці, основи управління трудовим колективом, єдині норми і розцінки, чинні положення про оплату праці.

 

Технік будівельник здійснює професійну діяльність в галузі будівництва для:

- розробки проектно – конструкторскої, проектно – технологічної документації;

- виконання робіт з прив’язки будівель до будівельних майданчиків;

- обробки проектно - кошторисної документації;

- забезпечення правильного використання будівельних матеріалів, конструкцій, виробів і напів фабрикатів;

- забезпечення будівельно – монтажних робіт машинами, механізмами та транспортом;

- організаційно – технологічних заходів будівельного виробництва;

- забезпечення виробничої дисципліни на ділянці і створення сприятливих психологічних умов стимулювання праці;

- забезпечення охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії на будівництві;

- догляду за станом будівель і споруд;

- проведення ремонтних робіт;

- здійснення контролю за ходом будівництва, правильності виконання робіт на об’єкті;

- здійснення контролю за якістю виконання будівельно – монтажних робіт;

 

Первинні посади, що може обіймати фахівець:

працює в будівельних організаціях і підрозділах різних галузей народного господарства, які здійснюють будівництво та експлуатацію житлових, цивільних і промислових будівель і споруд незалежно від форм власності, в проектних і конструкторських організаціях, на первинних посадах:

-технік – будівельник            

-технік – доглядач            

-доглядач будови        

-технік – проектувальник

-технік – лаборант (будівництво),

-технік з нормування праці

-технік з підготовки виробництва

 

Продовження навчання:

ВНЗ III-IV рівня акредитації за напрямом «Будівництво», зокрема Одеська державна академія будівництва та архітектури.