Екологія (101)

101 - Екологія

ecolog

           Кваліфікація: технік-еколог

 

Термін навчання:
на базі 9 класів: 4 роки
на базі 11 класів: 3 роки

 

Форма навчання: – денна

Кваліфікаційна характеристика:

    Технік-еколог проводить дослідження об'єктів навколишнього середовища, виконує роботу по збиранню, обробці та накопиченню інформації в процесі дослідження, проводить натурні та лабораторні експерименти, аналізує результати досліджень, виконує екологічну експертизу, прогнозує можливі екологічні ситуації щодо зміни довкілля. Він визначає концентрації хімічних елементів та сполук у воді, повітрі, ґрунті, у твердих та рідких викидах при обробці проб польових досліджень та виробничих аналізів, розробляє шляхи зниження забруднення навколишнього середовища, заходи збільшення екологічних ресурсів та засоби оздоровлення навколишнього середовища, виконує широке коло питань охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів у різних галузях виробництва та інших сферах господарської діяльності. 

 

Первинні посади, що може обіймати фахівець:

Технік-еколог може працювати у спеціалізованих лабораторіях, проектних, виробничих, науково-дослідницьких та учбових установах, спеціалізованих екологічних і санітарно-гігієнічних інспекціях та інших організаціях, де вирішуються питання охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, а також гігієни праці на виробництві.

 

Продовження навчання:

ВНЗ III-IV рівня акредитації з напряму Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, зокрема Одеський державний екологічний університет