Менеджмент (073)

073 - Менеджмент

manageКваліфікація: фахівець в галузі управління

 

Термін навчання:
на базі 9 класів: 3 роки 5 місяців
на базі 11 класів: 2 роки 5 місяців

 

Форма навчання: – денна, заочна

Кваліфікаційна характеристика:

Фахівець здійснює оперативне управління первинним виробничим підрозділом (бригада, зміна, дільниця) і повинен бути готовим до первинних видів діяльності, які виділяються у відповідності до їх призначення і місця в системі управління (планування, організація, аналіз і контроль, маркетинг, мотивація). На первинних посадах низового управлінського персоналу фахівець з організації виробництва вирішує конкретні проблеми в реалізації технологічних, соціально-виробничих і соціально-побутових задач.

Молодший спеціаліст повинен бути підготовлений до активної творчої професійної та соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку; вміти самостійно здобувати нові знання, контролювати та коректувати зроблене, мати високі моральні якості; сприяти підвищенню продуктивності праці, додержуватись режиму заощадження, виконувати правила охорони навколишнього середовища.

Зміст діяльності фахівця:

·  розробка напрямків розвитку підприємства та нормативів оперативно-календарного планування виробництва;

·  розробка потреби в матеріалах та сировині, трудових ресурсах;

·  розробка річних та оперативних планів виробничо-фінансової діяльності підприємства;

·  організація колективної праці на підприємстві;

·  оперативне регулювання виробничої діяльності підприємства;

·  організація збутової діяльності;

·  організація роботи з кадрами;

·  оперативний контроль процесу виробництва;

·  контроль забезпечення виробництва необхідними виробами, транспортом;

·  робота на комп’ютерній техніці.

Організація виробництва – це:

·  розробка напрямків перспективного розвитку підприємства (підрозділу);

·  розробка нормативів оперативно-календарного планування виробництва;

·  розробка річних та оперативних планів виробничо-фінансової діяльності підрозділу (підприємства);

·  участь у розробці бізнес-плану;

·  розробка заходів щодо запровадження новітніх технологій та поновлення засобів виробництва.

Кваліфікація менеджера дозволяє:

·  проводити аналіз та оцінку діяльності підприємства;

·  брати участь у розробці стратегії і тактики підприємства з використанням сучасних методів та принципів управління;

·  приймати оптимальні рішення в конкретних господарських ситуаціях;

·  використовувати прогресивні методи прогнозування, планування, обліку, контролю та аналізу роботи підприємства.

Під час навчання молодий спеціаліст отримує знання з різних галузей знань, в тому числі суспільних, гуманітарних, природничих, правових, навички роботи на комп’ютерній техніці та з діловими паперами.

 

Первинні посади, що може обіймати фахівець:

·  керівник малого підприємства;

·  менеджер;

·  фахівець у галузі управління;

·  помічник керівника виробничого підрозділу;

·  помічник керівника основного підрозділу;

·  помічник керівника малого підприємства без апарату управління;

·  інспектор з контролю за виконанням доручень;

·  диспетчер виробництва;

·  майстер виробничої дільниці;

·  технік з підготовки виробництва;

·  технік з праці;

·  референт з основної діяльності;

·  організатор з персоналу;

·  інспектор з кадрів;

·  агент із зайнятості і трудових контрактів;

·  диспетчер із випуску готової продукції;

·  агент із постачання;

·  секретар адміністративних органів.

 

Продовження навчання:

ВНЗ III-IV рівня акредитації з напряму Менеджмент, зокрема Одеська національна академія харчових технологій, Одеський державний аграрний університет.