Комп'ютерна інженерія (123)

123 - Комп`ютерна інженерія

computer                Кваліфікація: технік з обчислювальної техніки

 

Термін навчання:
на базі 9 класів: 4 роки
на базі 11 класів: 3 роки

 

Форма навчання: – денна

Кваліфікаційна характеристика:

В період навчання студенти вивчають архітектуру і принципи роботи комп'ютерного обладнання та мікропроцесорних систем, будову локальних і глобальних мереж, їх програмне забезпечення; технологію та методику обслуговування і ремонту комп'ютерних та периферійних систем, мови програмування; методичні засади ремонту, обслуговування і організації комп'ютерних мереж та ін.

У зв'язку з постійним зростанням застосування комп'ютерних мереж в різних галузях людської діяльності, їх розвитком т поширенням, на ринку праці є постійна, зростаюча потреба у фахівцях даної спеціальності.

Галузь діяльності: ремонт комп'ютерної та обчислювальної техніки, налагодження та обслуговування персональних комп'ютерів, комп'ютерних систем і мереж, організація, обслуговування та оптимізація локальних обчислювальних мереж, налагодження та ремонт активного мережного обладнання та оргтехніки; здійснення технологічної підтримки функціонування локальної комп'ютерної мережі; встановлення мережних операційних систем; реалізація заходів з архівування, резервного копіювання та аварійного відновлення даних; інсталяція програмних платформ; написання програм на мовах високого рівня.

 

Первинні посади, що може обіймати фахівець:

- технік з обчислювальної техніки,

- системний адміністратор,

- регулювальник комп'ютерної техніки,

- технік з системного забезпечення,

- оператор ПЕОМ,

- керівник підрозділів комп'ютерних послуг,

- майстер з ремонту приладів та апаратури,

- технік обчислювального (інформаційного) центру,

- оператор електронно-обчислювальних машин,

- електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин,

- електромеханік з засобів автоматики та приладів технологічного устаткування,

- монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування,

- налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю,

- слюсар-механік з радіоелектронної апаратури і інші.

 

Продовження навчання:

ВНЗ III-IV рівня акредитації з напряму Комп`ютерна інженерія, зокрема Одеський національний університет ім. Мечникова, Одеський національний політехнічний університет.